Bostadsrättsföreningen Sandskogen

Skåne län

Information

I Simrishamn finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Sandskogen. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Sandskogen i Skåne län. Simrishamn är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1989-07-20 så har Bostadsrättsföreningen Sandskogen varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Sandskogen och det finns fler bolag som är det i Simrishamn.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Sandskogen så kan man gör det genom att posta ett brev till Trossg. 5, 276 60, Skillinge. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Sandskogen så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Jakobsson, Hans Jörgen som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosvall, Ulf Torsten Greger som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandin, Claes Acke som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Inge Göte som är född 1926 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Sandskogen har 716406-3708 som sitt organisationsnummer.