Bostadsrättsförening "Österlen Senioren"

Skåne län

Information

716436-7596 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsförening "Österlen Senioren". Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsförening "Österlen Senioren" är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Simrishamn som är den kommunen som Bostadsrättsförening "Österlen Senioren" finns i.

Bostadsrättsförening "Österlen Senioren" har varit registrerat sedan 1992-12-08 och det finns flera verksamheter i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsförening "Österlen Senioren" så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsförening "Österlen Senioren" är och det finns flera verksamheter i Simrishamn som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsförening "Österlen Senioren" är följande:
Firman tecknas av styrelsen

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsförening "Österlen Senioren" så kan ni göra det på telefon genom 0414-13068 eller genom brev på följande adress:
Ehrenflyktsg. 1 A, 272 32, Simrishamn

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler med bostadsrätt utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsförening "Österlen Senioren" och det är Johansson, Britt Marie som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Welinder, Elisabet som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Ralmark, Sture Viktor Emanuel som är född 1926 och har titeln Suppleant,