Bostadsrättsföreningen Trunahög

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Trunahög hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Simrishamn som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Trunahög finns. I Simrishamn så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Trunahög tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Trunahög har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Trunahög så kan ni göra det genom att skicka er post till BORRES VÄG 3, 276 30, Borrby men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0411-520551.

Simrishamn arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Trunahög har idag 738800-0395 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Landgren, Inger Monika Kristina -Mårtensson, Per Set Arvid är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Trunahög

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter för fritids- eller permanentboende eller som lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Trunahög så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Landgren, Inger Monika Kristina som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Mårtensson, Per Set Arvid som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Lars Ove som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Sliwinska, Katarzyna som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Lars Håkan som är född 1968 och har titeln Suppleant, .