Bostadsrättsföreningen Utsikten nr 1

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Utsikten nr 1 hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Simrishamn som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Utsikten nr 1 finns. I Simrishamn så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Utsikten nr 1 tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Utsikten nr 1 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Utsikten nr 1 så kan ni göra det genom att skicka er post till Soldalen, 277 30, Kivik men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0414-70259.

Simrishamn arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Utsikten nr 1 har idag 738800-0411 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Olsson, Kjell Åke Lennart -Persson, Per Jan Ronny är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Utsikten nr 1

Föreningen har till ändamål att efter förvärvande av egendom inom Kiviks kommun förvalta nämnda egendom samt att däri åt vissa av sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid.

I Bostadsrättsföreningen Utsikten nr 1 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bärnheim, Camilla Margareta Augusta som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Kaj Cerny Olof som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Matsson, Gudrun Cecilia som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Kjell Åke Lennart som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Per Jan Ronny som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Ottosson, Barbro Marianne som är född 1940 och har titeln SuppleantSjölin, Inga Gördis som är född 1928 och har titeln Suppleant, .