Bostadsrättsföreningen Holmströmsgården

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Holmströmsgården är ett av många bolag som finns i Simrishamn. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Holmströmsgården finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Holmströmsgården som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1954-10-18.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Holmströmsg. 6 B, 272 34, Simrishamn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Holmströmsgården så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0414-12335.

Simrishamn arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Holmströmsgården ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Holmströmsgården. Det finns flera bolag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler med bostadsrätt utan tidsbegränsning. upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Holmströmsgården är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Holmströmsgården och det är följande personer, Hansson, Hans Bertil som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Silva Jeronimo, Maria Celeste som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Wangheim, Gulli Ann-Helen som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Heijbel, Maria Benedicte Ingeborg som är född 1969 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Holmströmsgården är 738800-0544.