Bostadsrättsföreningen Vipan i Simrishamn

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Simrishamn och Bostadsrättsföreningen Vipan i Simrishamn är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Vipan i Simrishamn är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Vipan i Simrishamn är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Vipan i Simrishamn är ett Bostadsrättsförening och skapades 1956-05-23. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Simrishamn där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Vipan i Simrishamn ska trivas.

I Simrishamn så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Vipan i Simrishamn inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Vipan i Simrishamn och det finns flera verksamheter som är det idag i Simrishamn.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Vipan i Simrishamn så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0414-16500.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Larsen, Lise Marianne -Persson, Hillevi Anne-Marie.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Vipan i Simrishamn är Larsen, Lise Marianne som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Gertrud Ann-Marie som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Hillevi Anne-Marie som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Karin Gun-Britt som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Strömgren, Karin Gunilla som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Kaldvee, Paul Andréas som är född 1978 och har titeln SuppleantÅkesson, Nils Åke som är född 1944 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Vipan i Simrishamn har 738800-1039 som sitt organisationsnummer.