Bostadsrättsföreningen Duvebacken

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Duvebacken är ett av många bolag som finns i Simrishamn. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Duvebacken finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Duvebacken som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1999-01-27.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Brevduveg. 8, 272 35, Simrishamn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Duvebacken så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Simrishamn arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Duvebacken ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Duvebacken. Det finns flera bolag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Duvebacken är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Duvebacken och det är följande personer, Hörbo, Lars Ingvar Torsten som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundström, Leif-Arne som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Ranger, Elna Ingrid Anna som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Rasmusson, Ulla Maria Ingeborg som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöwall, Hans Henrik som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Robert Pierre Olof som är född 1982 och har titeln Suppleant.Petersson, Bengt Arne Kaj som är född 1935 och har titeln Suppleant, Strivér, Kate Gotty Vanja som är född 1929 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Duvebacken är 769603-8624.