BRT-Konsult Aktiebolag

Skåne län

Information

556174-8269 är organisationsnummer för företaget BRT-Konsult Aktiebolag. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som BRT-Konsult Aktiebolag är Aktiebolag. Det finns idag flera olika Aktiebolag i Simrishamn som är den kommunen som BRT-Konsult Aktiebolag finns i.

BRT-Konsult Aktiebolag har varit registrerat sedan 1973-01-11 och det finns flera företag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för BRT-Konsult Aktiebolag så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1996-01-01.

BRT-Konsult Aktiebolag är Privat, ej börsnoterat och det finns flera bolag i Simrishamn som också är Privat, ej börsnoterat.

Firmatecknare för BRT-Konsult Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Tryding, Rigmor Signe Birgitta

Vill ni komma i kontakt med BRT-Konsult Aktiebolag så kan ni göra det på telefon genom 0414-411232 eller genom brev på följande adress:
Ringv. 45, 272 37, Simrishamn

Bolaget skall utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen om kreditbolag, direkt eller genom dotterbolag idka finansverksamhet som har till ändamål att lämna kredit eller medverka till finansiering genom köp, försäljning, leasing och uthyrning av fast och lös egendom, dels konsultverksamhet och utbildning inom teknik-, ekonomi-, energi-, och sjukvårdspmrådet samt dels idka fastighetsförvaltning eller annan med ovan angiven verksamhet förenlig rörelse, och dels genom upplåning anskaffa medel för sin här ovan omförmälda verksamhet.

Det finns olika personer som har en koppling med BRT-Konsult Aktiebolag och det är Tryding, Rigmor Signe Birgitta som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Tryding, Per Axel som är född 1965 och har titeln Suppleant, Tryding, Ulf Johan som är född 1961 och har titeln Suppleant, Öhling, Anders Olof som är född 1949 och har titeln Revisor, Nässjö Ekonomihus AB som är född och har titeln Revisor,