Kommunikator Almkvist & Westman Aktiebolag

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Kommunikator Almkvist & Westman Aktiebolag. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Simrishamn här finns det många olika Aktiebolag. Kommunikator Almkvist & Westman Aktiebolag tillhör bolagstypen "Aktiebolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Simrishamn jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

Kommunikator Almkvist & Westman Aktiebolag är momsregistrerat sedan1986-01-01 och har organisationsnummer 556265-0233.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 0414-31192 alternativt besöka eller skicka post till Kommunikator Almkvist & Westman Aktiebolag på följande adress VINKELGATAN 4, 276 60, Skillinge.

Kommunikator Almkvist & Westman Aktiebolag är idag Privat, ej börsnoterat och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Kommunikator Almkvist & Westman Aktiebolag så sitter följande personer i styrelsen: , , Almkvist, Sune Lison som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande , , ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall med inriktning på psykologiska, sociologiska och pedagogiska aspekter bedriva utbildnings- och konsultverksamhet i organisations-, personal-, ledarskaps- ochinformationsfrågor genomförautredningar analyser ochöversättningsarbeten bedriva mentorskap och annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva fastighetsförmedling samt konsultverksamhet inomfastighetsområdet förmedling av rörelsedrivande företag, kommersiella och privata fastigheter ochbostadsrätter värdering avdessa samt ägande och förvaltning av värdepapper.