Österlens Kraft Aktiebolag

Skåne län

Information

Österlens Kraft Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Simrishamn som är den kommunen där Österlens Kraft Aktiebolag finns. I Simrishamn så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Österlens Kraft Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Österlens Kraft Aktiebolag har haft sedan 1996-01-01. Österlens Kraft Aktiebolag har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Österlens Kraft Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Testg. 3, 272 36, Simrishamn men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0414-446666.

Simrishamn arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Österlens Kraft Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Österlens Kraft Aktiebolag har idag 556406-3054 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Björk, Nils Olof Gunnar Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Österlens Kraft Aktiebolag

Bolaget skall genom ägande av fast och lös egendom samordna koncernen Österlens Kraft Ekonomiska Förenings verksamhetsområde avseende områdena energi och informationsteknik samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Österlens Kraft Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Lars Ove Göran som är född 1960 och har titeln Extern VD, Björk, Nils Olof Gunnar som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Hans Jörgen som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Jan Sverker som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Jeppsson, Knut Göran Ingemund som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkesson, Bengt Ivar som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamotÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Nilsson, Marie Helene som är född 1967 och har titeln Huvudansvarigrevisor, Företagsrevision i Skara Aktiebolag som är född och har titeln Revisor.