Kiviks Trädgård Aktiebolag

Skåne län

Information

Kiviks Trädgård Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Simrishamn som är den kommunen där Kiviks Trädgård Aktiebolag finns. I Simrishamn så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Kiviks Trädgård Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Kiviks Trädgård Aktiebolag har haft sedan -0001-11-30. Kiviks Trädgård Aktiebolag har funnits sedan och 1993-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Kiviks Trädgård Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Nybromölla, 277 35, Kivik men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0414-24441.

Simrishamn arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Kiviks Trädgård Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Kiviks Trädgård Aktiebolag har idag 556471-7170 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -Pettersson, Gunhild Agneta -Pettersson, Thom Alvar Kent är den som för stunden ansvarar för Kiviks Trädgård Aktiebolag

Bolaget skall bedriva plantskole- och fruktodlingsverksamhet, trädgårdsanläggningsentreprenad samt kapitalförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Kiviks Trädgård Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Pettersson, Thom Alvar Kent som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Gunhild Agneta som är född 1953 och har titeln Suppleant, Martinsson, Lars-Göran Raymond som är född 1955 och har titeln Revisor, .